ahmet aydın

Opr. Dr. Ahmet Aydın 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nden 2005 yılında mezun olarak aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü’nü kazandı. 2009 yılında Polonya’da Warszawski Uniwersytet Medyczny’de eğitim gördü. Tıp eğitimi esnasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda kolorektal kanserler hakkında yapmış olduğu bilimsel çalışmalarını İtalya ve Polonya’da düzenlenmiş olan kongrelerde sundu ve bu çalışmaları ile  dereceye girdi.

Tıp eğitiminin ardından 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisasına başladı. 2015 yılında Tayvan, Chang Gung Memorial Hospital’da dünyada mikrocerrahinin önde gelen isimlerinden Prof. Fu-Chan Wei ile birlikte çalışarak mikrocerrahi yöntemler üzerinde deneyim kazandı.